HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Metrology partnership Calls in 2023

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    23.06.2023, 00:00
  • Uzávierka
    02.10.2023, 23:59
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Partnerstvá: oblasť Digitalizácia, priemysel a vesmír

Inštitucionalizované partnerstvo pre metrológiu vyhlásilo výzvu na podávanie projektových návrhov. Výzva sa delí na 5 rôznych oblastí:

Uzávierka na podávanie projektových návrhov je plánovaná na 02.10.2023, 23:59 CEST.

Bližšie informácie k podmienkam výzvy ako aj špecifickým podmienkam konkrétnych oblastí nájdete na stránke partnerstva

Zdroj: web stránka partnerstva pre metrológiu