HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Mediterranean sea basin lighthouse – actions to prevent, minimise and remediate litter and plastic pollution

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2021, 00:00
 • Uzávierka
  12.04.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2021-OCEAN-03
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2021-OCEAN-03-01
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Oceán, moria a vody

HORIZON-MISS-2021-OCEAN-03-01 Mediterranean sea basin lighthouse – actions to prevent, minimise and remediate litter and plastic pollution – IA

Návrhy majú priniesť prelomové inovácie v oblasti prevencie a minimalizácie znečistenia morí a sladkých vôd odpadkami, plastami a mikroplastmi, preukázať opakovateľnosť navrhovaných riešení a zohľadniť interakcie medzi pevninou a morom prostredníctvom takých opatrení, ako:

 • prevencia vzniku odpadu, plastov a mikroplastov v hornom toku rieky
 • náhrady alebo alternatívne menej znečisťujúce látky a materiály za najrozšírenejšie odpadky nachádzajúce sa v sladkých a morských vodách
 • kruhový dizajn rybárskeho výstroja vrátane lepšej opraviteľnosti a trvanlivosti
 • riešenia na identifikáciu, sledovanie a obnovu náhodnej straty kontajnerov a rybárskeho výstroja
 • efektívny zber, triedenie, recyklácia a opätovné použitie odpadu, čistenie odpadových vôd a vhodné prístavné prijímacie zariadenia.

Projekty budú:

 • budovať prepojenia s ostatnými aktivitami misie a relevantnými aktivitami v rámci Mediterranean sea basin lighthouse s cieľom maximalizovať synergie
 • budovať prepojenia so systémom monitorovania vykonávania misie
 • podporovať systém poznatkov o oceánoch a vode

Pre viac informácii:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nakh