HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Mediterranean sea basin lighthouse – Actions to prevent, minimise and remediate chemical pollution

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  27.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-03
 • Rozpočet
  17 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Oceán, moria a vody

HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-03 Mediterranean sea basin lighthouse – Actions to prevent, minimise and remediate chemical pollution – Innovation action

V súlade s akčným plánom EÚ pre nulové znečistenie ovzdušia, vody a pôdy by návrhy mali preukázať škálovateľné prelomové inovácie (technologické, obchodné, sociálne a riadiace) s cieľom predchádzať znečisťovaniu morí a sladkovodných vôd chemickými znečisťujúcimi látkami a minimalizovať ho. V nadväznosti na hierarchiu nulového znečistenia by sa návrhy mali zamerať na preukázanie opakovateľných riešení na predchádzanie a minimalizáciu znečistenia v Stredozemnom mori vrátane jeho hlavných povodí a zohľadnenie interakcií medzi pevninou a morom.

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 11.05.2022, nakh