HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Marine litter and pollution – Smart and low environmental impact fishing gears

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  27.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-05
 • Rozpočet
  10 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Oceán, moria a vody

HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-05 Marine litter and pollution – Smart and low environmental impact fishing gears – Innovation action

Očakáva sa, že návrhy v rámci tejto témy určia súbor vhodných inovatívnych inteligentných a udržateľných riešení, ktoré sa majú testovať, validovať a demonštrovať v reálnych podmienkach, s cieľom riešiť negatívne vplyvy rybárskeho výstroja na morský život a biotopy a podporovať dlhodobú udržateľnosť v našich oceánoch a moriach.

Interdisciplinárne prístupy a úzka spolupráca medzi výskumnými pracovníkmi, rybárskym priemyslom, manažérmi rybného hospodárstva a ďalšími zainteresovanými stranami budú mať zásadný význam pre vývoj, zavádzanie a prijatie inovačných, inteligentných a udržateľných rybolovných technológií.

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 11.05.2022, nakh