HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

MANAŽMENT OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-33
 • Rozpočet
  1 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Cieľom je zmapovať trendy v oblasti technologických procesov a relevantný rámec ochrany duševného vlastníctva. Tiež – posúdiť existujúce metódy ochrany duševného vlastníctva a navrhnúť scenáre potenciálnych nových mechanizmov na jeho ochranu.

Výška grantu je okolo 1 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy