HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Lighthouse in the Baltic and the North Sea basins – bringing sustainable algae-based products and solutions to the market

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  27.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-06
 • Rozpočet
  17 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Oceán, moria a vody

HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-06 Lighthouse in the Baltic and the North Sea basins – bringing sustainable algae-based products and solutions to the market – Innovation Action

Návrhy budú

 • rozvíjať a demonštrovať inovatívne a udržateľné aplikácie na báze rias a posudzovať ich udržateľnosť a obehovosť v celom hodnotovom reťazci
 • identifikovať technologické, regulačné, hospodárske a iné prekážky uvedenia produktov/riešení na báze rias na trh a navrhnúť opatrenia na ich prekonanie, a to aj v prípade potreby prostredníctvom využívania regulačných pieskovísk
 • vypracovať a otestovať stratégiu komercializácie inovačných výrobkov alebo riešení založených na riasach pre aplikácie pre ľudskú spotrebu, krmivo pre zvieratá, farmaceutické aplikácie, úpravu vody, inovatívne, obehové a udržateľné textilné aplikácie a pre poľnohospodárstvo
 • riešiť nákladovú efektívnosť a zníženie nákladov na transformáciu a spracovanie rias

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 11.05.2022, nakh