HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Land, oceans and water for climate action

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  28.10.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.02.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01
 • Rozpočet
  75 mi. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Aktivity v oblasti výskumu a inovácií podporia riešenia postupmi šetrnými ku klíme a životnému prostrediu s cieľom znížiť emisie hlavných skleníkových plynov a environmentálnu stopu spôsobenú zmenami vo využívaní pôdy a poľnohospodárskymi činnosťami. V oblasti výskumu a inovácií sa budú rozvíjať inovácie poznatkov s cieľom podporiť riešenia zmierňovania emisií s využitím oceánov a odstrániť rozdiely v emisiách. Výskum a inovácie budú mať zásadný význam pre podporu adaptácie a budovanie odolnosti v poľnohospodárstve, lesníctve a pobrežných oblastiach. Cieľom výskumu a inovácií bude aj lepšie pochopenie toho, ako inštitúcie a správanie formujú zraniteľnosť a príležitosti pre adaptáciu.

Témy výzvy:

HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01-01: Climate sensitive water allocation systems and economic instruments – IA

HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01-02: Understanding the oceanic carbon cycle – RIA

HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01-03: Demonstration network on climate-smart farming – boosting the role of advisory services – CSA

HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01-04: Fostering the resilience of agricultural production: from observation of changes to the development of resilience strategies – RIA

HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01-05: Forestry – European observatory of climate change impacts and demonstration network of climate smart restoration pilots – RIA

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

Zdroj: Funding & tender opportunities; 28.10.2021; nakh