HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Social, economic and cultural factors driving land management and land degradation

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2021, 00:00
 • Uzávierka
  24.03.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2021-SOIL-02
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-04
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Dohoda o pôde pre Európu

HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-04: Social, economic and cultural factors driving land management and land degradation – RIA

Predchádzať degradácii pôdy a podporovať zdravia pôdy možno vhodnými postupmi obhospodarovania pôdy.

Navrhované aktivity majú:

 • podrobne preskúmať úlohu týchto faktorov v oblasti zdravia pôdy a degradácie pôdy
 • identifikovať najdôležitejšie aspekty, ktoré vedú k degradácii pôdy a vypracovať integrované prístupy, politiky a stratégie financovania, ktoré prispievajú k zrušeniu obmedzení brániacich obnove zdravia pôdy a zlepšovaniu pôdy a umožňujú udržateľné obhospodarovanie pôdy;
 • vyvíjať a testovať (interaktívne) nástroje na posudzovanie rizík, ako aj na identifikáciu a vizualizáciu hotspotov degradácie pôdy v celej Európe;
 • poskytnúť testovacie dôvody na preukázanie riešení v reakcii na špecifické typy degradácie pôdy

Viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nakh