HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

KOORDINOVANIE IMPLEMENTÁCIE CIEĽOV EURÓPSKEHO VÝSKUMNÉHO PRIESTORU V OBLASTI RODOVEJ ROVNOSTI A INKLÚZIE V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH EÚ

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-81
 • Rozpočet
  4 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Cieľom je podpora rovnosti pohlaví v Európskom výskumnom priestore.

Výška grantu je okolo 4 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy