HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Knowledge platform and network for social impact assessment of green transition policies

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  16.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  21.09.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-02
 • ID témy
  HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-02-01
 • Rozpočet
  3 mil. Euro €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Cieľom výzvy je prispieť k vytvoreniu vedomostnej platformy a siete založenej na hodnotení sociálnych a distribučných vplyvov ekologickej zmeny vo všeobecnosti a konkrétne v oblasti klímy, politík v oblasti zmeny klímy a environmentálnych politík.

Výzva: A sustainable future for Europe II (HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-02

Téma: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-02-01: Knowledge platform and network for social impact assessment of green transition policies / Vedomostná platforma a sieť na hodnotenie sociálneho vplyvu politík ekologickej transformácie

Typ projektov: CSA – Coordination and Support Actions / Koordinačná a podporná akcia

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 17.5.2022