HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Kaskádová výzva klaster 4 – SoTecIn Factory – Open Call 1 for Social Innovators

Výzvy

  • Uzávierka
    28.09.2023, 18:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

V rámci projektu SoTecIn Factory ( „Social and Technological Innovation Factory for Low-Carbon and Circular Industrial Value Chains“), ktorý je financovaný z programu Horizont Európa, sa otvorila výzva na podávanie prihlášok Open Call 1 for Social Innovators. Výzva sa orientuje na podporu projektov sociálnej inovácie v priemysle smerom k prechodu na nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo prostredníctvom udržateľných riešení využívajúcich vyššie R obehové stratégie.

Výzva je zameraná na riešenia cirkulárnych výziev v kontexte konkrétnej projektovej misie (buď konkrétny problém navrhnutý žiadateľom alebo vybraný z jednej z obehových výziev pochádzajúcich priamo z priemyslu). Cieľové hodnotové reťazce sú plasty a obaly, textil, potraviny, voda a živiny.

Uzávierka výzvy je stanovená na 28. september 2023, 18h. CET

Informačný webinár sa k tejto výzve bude konať 20.09.2023, registrácia na podujatie je potrebná.

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na web stránke projektu

Zdroj: SoTecIN Factory, erh