HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Kaskádová výzva – StandICT.eu 2026 3rd Open Call

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  30.10.2023, 00:00
 • Uzávierka
  09.01.2024, 17:00
 • Kontakt
 • Rozpočet
  2.925.000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

StandICT.eu 2026 3rd Open Call: Finančná podpora na aktivity ICT štandardov poskytne 2.925.000 EUR rozhodujúceho financovania na podporu účasti európskych špecialistov na normalizáciu v kľúčových medzinárodných a globálnych SDO.

Prostredníctvom deviatich otvorených výziev toto financovanie umožní odborníkom prispievať a pomáhať vytvárať plne integrovaný európsky štandardizačný ekosystém, čím sa posilní pozícia Európy v globálnych normalizačných iniciatívach.

Žiadosti, ktoré sa týkajú niektorej z uvedených tém prevzatých z Pracovného plánu platforiem viacerých zainteresovaných strán pre štandardizáciu IKT, sa budú počas procesu hodnotenia považovať za rovnako platné a hodnotné.

Vzhľadom na ich súčasný strategický význam sú vysoko podporované aplikácie zamerané na témy Metaverse a Digital Product Passport.

Online prihlášky je možné podávať do 9. januára 2024 (17:00 CET).

Viac informácií o výzve

Zdroj: standict.eu, 10.1.2023, top