HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Kaskádová výzva Klaster 4: SERMAS – Open Call 1: Develop

Výzvy

 • Uzávierka
  31.10.2023, 17:00
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

V rámci projektu SERMAS (“Socially-acceptable Extended Reality Models and Systems”), ktorý je financovaný z programu Horizont Európa, sa otvorila prvá výzva na podávanie projektových návrhov.

V rámci výzvy Develop môžu podávať projektové návrhy konzorciá 1-3 partnerov – inovátorov, výrobcov zariadení, poskytovateľov technológií a integrátorov s cieľom vyvíjať, integrovať, nasadzovať a overovať aplikácie a služby pre SERMAS Toolkit.

Riešenia sa majú týkať nasledujúcich tém:

 • Privacy-preserving facial recognition
 • Multilingual Automatic Speech Recognition
 • Artificial Emphaty
 • Opinion Leader Identification
 • 3D Object generator
 • Runtime Avatar generator

V rámci výzvy je možné žiadať financovanie vo výške maximálne 100000 eur na sub-projekt.

Uzávierka na podávanie projektových návrhov je stanovená na 31.10.2023 17:00 CET

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na web stránke SERMAS

Zdroj: web stránka SERMAS, 03.10.2023, erh