HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Kaskádová výzva klaster 4: Program PhotonHub

Výzvy

  • Uzávierka
    04.10.2023, 16:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Program PhotonHub má za cieľ pomôcť deep-tech startupom alebo scaleupom predstaviť nápad pred investormi, pomôcť so správnou prezentáciou (pitch), obchodným modelom a finančným plánom, čo vo finále má vyústiť do uzavretého obchodu s investorom. Zapájať sa môžu subjekty s úrovňou pripravenosti technológie TRL 4.

Grant je možné poskytnúť podnikom, ktoré majú záujem pracovať v oblasti fotoniky a zároveň pracujú v niektorej z nasledujúcich oblastí: poľnohospodárstvo a potravinárstvo, digitálna infraštruktúra, zdravie, výroba, mobilita a energia, bezpečnosť a obrana.

Výzva je otvorená do 4. októbra 2023.

Viac informácií na tomto odkaze.