HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Kaskádová výzva klaster 4: NGI Search

Výzvy

  • Uzávierka
    02.10.2023, 17:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Kaskádová výzva NGI SEARCH hľadá podnikateľov, tech-geekov, vývojárov, spoločensky angažovaných ľudí, malé a stredné podniky, výskumné organizácie, akademické výskumné skupiny či neziskové organizácie, ktorí prispejú k rozvoju digitálnych inovácií v oblasti vyhľadávania a objavovania dát a informácií na internete.

Momentálne je otvorené tretie kolo výzvy do 2. októbra 2023. Na jeden projekt je možné získať finančnú podporu do 150 tisíc eur.

Viac informácií na tomto odkaze.

Kontakt na národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroje: https://meta-os.eu/index.php/open-calls/ ; https://ngi-search-3rd-open-call.fundingbox.com/ , top