HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Kaskádová výzva klaster 4: NEMO Open Call #1

Výzvy

  • Uzávierka
    30.11.2023, 16:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Cieľom výzvy je rozšíriť rozsah a technológiu NEMO. Je vhodná pre európske malé a stredné podniky, ktoré pôsobia v oblasti edge computingu, edge alebo cloud natívneho vývoja softvéru, operačných systémov, IoT/5G sietí a IoT výrobných subjektov.

Možné financovanie do 150 tisíc eur na projekt.

Výzva je otvorená do 30. novembra 2023.

Viac informácií na tomto odkaze.