HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Integration of social innovation actors in innovation ecosystems

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  11.01.2022, 00:00
 • Uzávierka
  26.04.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02
 • Rozpočet
  3 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Výzva podporí projekty typu CSA formou paušálnej sumy (lump sum) zamerané na zvýšenie povedomia a uľahčenia prístupu firmám z oblasti spoločenského podnikania k zdrojom paneurópskych, národných, regionálnych a miestnych inovačných ekosystémov. Očakáva sa, že projekty budú mať dlhodobý efekt z dôvodu pritiahnutia pozornosti k benefitom spoločenského podnikania na spoločnosť ako takú, a obzvlášť na strategické priority a ciele EK.

Výzva je určená pre zástupcov spoločenského podnikania, malé a stredné podniky, akcelerátory, podnikateľské inkubátory, investorov, priemysel, nadácie a dobročinné organizácie, univerzity a verejné podniky a organizácií VV.

Viac informácií o výzve je k dispozícii v Pracovnom programe Európske inovačné ekosystémy 2021-2022

Záznam z informačného dňa pre Európske inovačné ekosystémy 2021-2022

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií