HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Innovative Health Initiative Call Horizon-JU-IHI-2022-01-single-stage

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  28.06.2022, 00:00
 • Uzávierka
  20.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-IHI-2022-01
 • Rozpočet
  135 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Zdravie

IHI – Innovative Health Initiative je európske partnerstvo, ktoré tvoria farmaceutické a biotechnologické asociácie EFPIA, Vaccines Europe, EuropaBio a združenia výrobcov a dodávateľov zdravotníckych technológií MedTech Europe a COCIR.

Témy výzvy:

HORIZON-JU-IHI-2022-01-01 – An innovative decision-support system for improved care pathways for patients with neurodegenerative diseases and comorbidities – RIA

HORIZON-JU-IHI-2022-01-02 – Next generation imaging and image-guided diagnosis and therapy for cancer – RIA

HORIZON-JU-IHI-2022-01-03 – Personalised oncology: innovative people centred, multi-modal therapies against cancer – RIA

HORIZON-JU-IHI-2022-01-04 – Access and integration of heterogeneous health data for improved healthcare in disease areas of high unmet public health need – RIA

Podporené budú konzorciálne projekty, pričom miera spolufinancovania predstavuje 45 % oprávnených výdavkov.

Text výzvy

IHI Guide for Applicants

Záznamy z informačných podujatí IHI k aktuálnym výzvam

Platforma IHI na vyhľadávanie partnerov do konzorcií

Zdroj: IHI, 29.6.2022, mob