HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Innovations for soil improvement from bio-waste

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  27.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2022-SOIL-01
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-10
 • Rozpočet
  9 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Dohoda o pôde pre Európu

HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-10 Innovations for soil improvement from bio-waste – Innovation Actions

Biologický odpad je potenciálnym cenným zdrojom na zlepšenie úrodnosti pôdy. Podpora výroby zúrodňovačov pôdy a optimalizácia recyklácie biologického odpadu môžu pomôcť maximalizovať zavádzanie obehových inovácií pre udržateľné pôdne produkty a služby. V dôsledku toho sa vytvoria nové obchodné príležitosti a zároveň sa zvýši dostupnosť zúrodňovačov pôdy odvodených od obehových výrobných systémov na trhu. Projekty by mali podporovať dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 12.05.2022, nakh