HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Increased Cybersecurity

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  30.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  21.10.2021, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL3-2021-CS-01
 • Rozpočet
  67 500 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

Zvýšená kybernetická bezpečnosť

Európa musí vybudovať systém odolný voči kybernetickým útokom, pričom musí dbať na to, aby sa posilnila ochrana osobných údajov a sloboda občanov. Digitálna transformácia si vyžaduje podstatné zlepšenie kybernetickej bezpečnosti, zabezpečenie ochrany rastúceho počtu pripojených zariadení a bezpečnú prevádzku sieťových a informačných systémov vrátane tých, ktoré sa používajú v energetike, dodávkach a rozvodoch pitnej vody, vo vozidlách a dopravných systémoch, nemocniciach a celom zdravotnom systém, financiách, vo verejných inštitúciách, výrobných podnikoch a domácnostiach.

HORIZON-CL3-2021-CS-01-01: Dynamic business continuity and recovery methodologies based on models and prediction for multi-level Cybersecurity

HORIZON-CL3-2021-CS-01-02: Improved security in open-source and open specification hardware for connected devices

HORIZON-CL3-2021-CS-01-03: AI for cybersecurity reinforcement

HORIZON-CL3-2021-CS-01-04: Scalable privacy-preserving technologies for cross border federated computation in Europe involving personal data

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Peter Beňo

Zdroj: F&T OP, zverejnené 25.6.2021, peb