HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Incentives and business models for soil health

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2021, 00:00
 • Uzávierka
  24.03.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2021-SOIL-02
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-05
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Dohoda o pôde pre Európu

HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-05: Incentives and business models for soil health – RIA

Význam zdravia pôdy a širšie environmentálne, sociálne a hospodárske riziká a dôsledky degradácie pôdy vystupuje čoraz viac do popredia.

Pokiaľ ide o investovanie do pôdy, dôvody investorov sú rôzne:

 • záujem o zvýšenie príjmov a rozvoj nových príjmových tokov, ako je napríklad uhlíkové poľnohospodárstvo,
 • zníženie alebo vyhýbanie sa rizikám a nákladom,
 • zlepšenie reputácie,
 • otvorenie finančných príležitostí a ďalšie.

Investovanie do udržateľného obhospodarovania a obnovy pôdy predstavuje dlhodobé úsilie. Vyžaduje si to stimuly na pomoc pri zdieľaní rizík a nákladov, poskytovaní inovatívnych finančných možností a/alebo odmeňovanie výroby a spotreby, ktoré podporujú udržateľné využívanie pôdy.

Viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nah