HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Improving food systems sustainability and soil health with food processing residues

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  27.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2022-SOIL-01
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-02
 • Rozpočet
  14 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Dohoda o pôde pre Európu

HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-02 Improving food systems sustainability and soil health with food processing residues – Research and Innovation Actions

Prevažne lineárne ekonomické modely výroby potravín sú neudržateľné a vo veľkej miere sa spoliehajú na obmedzené a vzácne zdroje, ako je fosfor a voda. Napriek nedávnym úspechom v oblasti zvyšovania efektívneho využívania zdrojov si potravinársky priemysel stále vyžaduje veľké objemy čistej vody; a zároveň prispieva k vypúšťaniu živín a organických látok do vodných tokov a vodných útvarov vo verejnom vlastníctve. Tieto živiny a organické látky môžu byť valorizované a použité ako zúrodňovače pôdy, namiesto toho, aby sa plytvalo. Aktéri potravinových systémov musia uznať, že opätovné použitie vody a vedľajších potravinových produktov je kľúčom k dosiahnutiu obehovosti v priemysle a prispievaniu k zdraviu pôdy.

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 12.05.2022, nakh