HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Improve fermentation processes (including downstream purification) to final bio-based products

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  26.04.2023, 00:00
 • Uzávierka
  20.09.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2023
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2023-IA-03
 • Rozpočet
  15 mil €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Téma HORIZON-JU-CBE-2023-IA-03 Improve fermentation processes (including downstream purification) to final bio-based products

Vylepšenie fermentačných procesov (vrátane následného čistenia) k finálnym produktom využívajúcim biomateriály

 • Tá to téma sa zameriava na vylepšenie fermentačných procesov, ktoré sú kľúčové pre výrobu produktov využívajúcich biomateriály. Finančné prostriedky majú podporiť výskum a vývoj nových metód na zlepšenie výkonu fermentácií a zvýšenie ich účinnosti, ako aj na vývoj nových postupov na čistenie produktov.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli.

CBE JU Pracovný program na rok 2023.

FTO, 26.4.2023, nakh