HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Implementing digital services to empower neuroscience research for health and brain inspired technology via EBRAINS

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  01.06.2022, 00:00
 • Uzávierka
  21.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-INFRA-2022-SERV-01
 • ID témy
  HORIZON-INFRA-2022-SERV-01-01
 • Rozpočet
  38 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Výskumné infraštruktúry

Téma výzvy:

HORIZON-INFRA-2022-SERV-01-01 – Implementing digital services to empower neuroscience research for health and brain inspired technology via EBRAINS – RIA

Zameranie:

 • implementácia používateľsky orientovaných služieb infraštruktúry, ktorá bude široko slúžiť výskumným komunitám v oblasti neurovied, medicíny mozgu a kognitívnych technológií
 • neustále zlepšovanie služieb otvorenej vedy/aplikácií v rámci infraštruktúry EBRAINS, ktoré reagujú na aktuálne a nadchádzajúce identifikované potreby neurovedeckej komunity
 • zavádzanie doplnkových vedecko-technických služieb z regionálnych alebo národných kompetenčných uzlov, ktoré podporujú a obohacujú cloudové dodávky a uľahčujú zdieľanie vytvorených údajov a využívanie národných zdrojov

Téma je úzko prepojená na EBRAINS (European Brain ReseArch INfrastructureS), distribuovanú digitálnu výskumnú infraštruktúru celoeurópskeho významu na rozhraní neurovedy, výpočtovej techniky a technológií, ktorá ponúka vedcom a vývojárom pokročilé nástroje a služby pre výskum mozgu.

Pracovný program pre Výskumné infraštruktúry (2021 – 2022)

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 31.05.2022, mob