HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

IMPLEMENTÁCIA NOVÝCH MAKROEKONOMICKÝCH KONCEPTOV MODELOVANIA

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-30
 • Rozpočet
  1 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Cieľom je zabezpečiť lepšiu integráciu výskumno-inovačných aktivít do makroekonomických modelov a celkovo zlepšiť makroekonomické modelovanie pre hodnotenie VaI politík na rôznych úrovniach, od regionálnej až po celoeurópsku.

Výška grantu je okolo 1 mil. EUR

Projekty je možné podávať 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy