HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-01-two-stage

Výzvy

  • Uzávierka
    04.04.2024, 17:00
  • ID výzvy
    HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-01
  • Oblasť Horizontu
    Partnerstvá: oblasť Zdravie

Európske partnerstvo pre globálne zdravie EDCTP je inštitucionalizované partnerstvo medzi Európskou úniou a asociáciou European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP), ktorej členmi sú viaceré európske a africké krajiny.

Cieľom partnerstva je priniesť nové riešenia, ktoré napomôžu znížiť zaťaženie infekčnými chorobami v subsaharskej Afrike a posilniť výskumné kapacity pre pripravenosť a reakciu na nové infekčné choroby v tejto oblasti, ako aj na celom svete.

Témy výzvy:

HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-01-01-two-stage – Developing novel, innovative HIV therapeutics for reducing the disease burden of HIV in sub-Saharan Africa

HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-01-02-two-stage – Research on existing Malaria vaccines and development of new promising candidates

HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-01-03-two-stage – Accelerating development and integration of therapeutics against Neglected Tropical Diseases (NTDs) in sub-Saharan Africa

HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-01-04-two-stage – Tackling Antimicrobial Resistance (AMR) through R&D in novel and existing antimicrobials

HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-01-05-two-stage – New tools, technologies and approaches for vector control in sub-Saharan Africa

HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-01-06-two-stage – Innovative digital health solutions for sub-Saharan Africa

Výzva je dvojkolová, uzávierka na predkladanie projektových návrhov v 1. kole je 4. apríla 2024, uzávierka 2. kola je 12. septembra 2024.

Pracovný program EDCTP3 na rok 2024

Kontakt na Národný kontaktný bod pre viac informácií

Zdroj: EDCTP3, mob