HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

HORIZON-EUSPA-2022-MARITIME-PRIZE

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    05.07.2022
  • Uzávierka
    03.05.2023, 17:00
  • Kontakt
  • Oblasť Horizontu
    Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

V rámci oblasti Vesmír bola otvorená nová téma HORIZON-EUSPA-2022-MARITIME-PRIZE: CASSINI Prize for digital space applications. Táto téma je manažovaná prostredníctvom agentúry EUSPA.

Typ akcie: HORIZON-IPr HORIZON Inducement Prize

Termín uzávierky je plánovaný na 03.05.2023 17:00:00 Bruselského času.

Viac informácií o podmienkach výzvy nájdete na Funding & Tender Opportunities Portal

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal