HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01: Na človeka zameraný a etický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  08.12.2022, 00:00
 • Uzávierka
  29.03.2023, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Dňa 8. decembra 2022 boli otvorené prvé výzvy z nového Pracovného programu pre roky 2023 – 2024 pre oblasť Digitalizácia, patriacej pod Klaster 4 programu Horizont Európa. Ide konkrétne o výzvu Na človeka zameraný a etický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií s kódom HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01.

Pod uvedenou výzvou bolo otvorených 13 nasledovných tém:

Posledný termín na podanie projektových návrhov je 29. marec 2023 o 17:00 hod. bruselského času.

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na Funding and Tenders Portal.

Pre viac informácií kontaktujte príslušný národný kontaktný bod na Slovensku.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, top