HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  16.06.2022, 00:00
 • Uzávierka
  16.11.2022, 17:00
 • Rozpočet
  RIA: 16 mil. EUR a 34,5 mil. EUR €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Dňa 16. júna 2022 boli otvorené ďalšie výzvy z oblasti Digitalizácia, patriacej pod Klaster 4 programu Horizont Európa. Ide konkrétne o výzvu Etický a na človeka zameraný rozvoj digitálnych a priemyselných technológií s kódom HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02

Pod uvedenou výzvou boli otvorené dve nasledovné témy:

Deadline na podávanie projektových návrhov je 16. novembra 2022 o 17:00 hod. Bruselského času.

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na Funding and Tenders Portal.

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, top