HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  16.06.2022, 00:00
 • Uzávierka
  16.11.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02
 • Rozpočet
  rôzne podľa tém €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Dňa 16. júna 2022 boli otvorené ďalšie výzvy z oblasti Digitalizácia, patriacej pod Klaster 4 programu Horizont Európa. Ide konkrétne o výzvu Digitálne a vznikajúce technológie pre konkurencieschopnosť a vhodné pre Zelenú dohodu s kódom HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02.

Pod uvedenou výzvou boli otvorené osem nasledovných tém:

Uzávierka na podávanie projektových návrhov je 16. novembra 2022 o 17:00 hod. Bruselského času.

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na Funding and Tenders Portal.

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, top