HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

High performance bio-based polymers for market applications with stringent requirements

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2022, 00:00
 • Uzávierka
  22.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2022
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2022-R-01
 • Rozpočet
  9 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

HORIZON-JU-CBE-2022-R-01 High performance bio-based polymers for market applications with stringent requirements

V súlade s cieľmi Akčného plánu EÚ pre biohospodárstvo, Iniciatívy pre udržateľné výrobky a Priemyselnej stratégie úspešné návrhy prispejú k zvýšeniu kapacity EÚ na výrobu špeciálnych polymérov na biologickej báze pre aplikácie v náročných prevádzkových podmienkach.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

CBE JU ročný pracovný program 2022

Tender & Opportunities Portal, 22.06.2022, nakh