HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Global Health EDCTP3: HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2022-CALL

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  11.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  30.08.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2022-01
 • Rozpočet
  96,85 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Zdravie

Európske partnerstvo pre globálne zdravie EDCTP je inštitucionalizované partnerstvo medzi Európskou úniou a asociáciou European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP), ktorej členmi sú viaceré európske a africké krajiny.

Cieľom partnerstva je priniesť nové riešenia, ktoré napomôžu znížiť zaťaženie infekčnými chorobami v subsaharskej Afrike a posilniť výskumné kapacity pre pripravenosť a reakciu na nové infekčné choroby v tejto oblasti, ako aj na celom svete.

Témy výzvy:

HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2022-CALL1-01-01 – Promoting implementation of research results into policy and practice – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 4 mil. EUR; celkový rozpočet na tému: 38,03 mil. EUR

HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2022-CALL1-01-02 – Implementing adaptive platform trials – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 6 – 8 mil. EUR; celkový rozpočet na tému: 30,85 mil. EUR

HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2022-CALL1-01-03 – Genomic epidemiology for surveillance and control of poverty-related and emerging/re-emerging infections in sub-Saharan Africa – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 5 mil. EUR; celkový rozpočet na tému: 22 mil. EUR

HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2022-CALL1-01-04 – Creating a sustainable clinical trial network for infectious diseases in sub-Saharan Africa – CSA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 1 mil. EUR; celkový rozpočet na tému: 1 mil. EUR

HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2022-CALL1-01-05 – Strengthening regulatory capacity for supporting conduct of clinical trials – CSA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 0,6 mil. EUR; celkový rozpočet na tému: 5 mil. EUR

Pracovný program EDCTP3 na rok 2022

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 17.05.2022, mob