HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Fostering balanced brain circulation – ERA Talents

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  29.06.2022, 00:00
 • Uzávierka
  15.11.2022, 17:00
 • ID výzvy
  IDERA-2022-TALENTS-03-01
 • Rozpočet
  24 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Výzva na Posilnenie cirkulácie mozgov (BBC) – HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03-01 patrí medzi typ projektu CSA. Otvorená bola 29.6.2022 a uzávierku má 15. 11. 2022. Rozpočet na výzvu je 24 mil. EUR a predpokladaný počet schválených projektových návrhov bude 12.

Cieľom ERA Talents je posilniť interoperabilitu kariéry a zamestnateľnosť výskumných a inovačných talentov v rámci sektorov, s ťažiskom vo tzv. wideningových krajinách.

Podmienky výzvy