HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Fighting Crime and Terrorism 2023 (HORIZON-CL3-2023-FCT-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  29.06.2023, 00:00
 • Uzávierka
  23.11.2023, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL3-2023-FCT-01
 • Rozpočet
  36 mil.EUR €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

Táto výzva je zameraná na riešenia pri ktorých sa má zabezpečiť, aby sa zločin a terorizmus riešili účinnejšie pri rešpektovaní základných práv, a to vďaka silnejšej prevencii, pripravenosti a reakcii. Vyhodnocovať sa budú súbory údajov pre vyšetrovanie, dôkazovú analýzu, spoločenské problémy súvisiace so zločinom, zvýšená bezpečnosť v otvorených priestoroch.

Cieľom je vytvorenie stratégie pre adaptáciu na rýchly technologický pokrok organizovaného zločinu a moderná informačná analýza pre policajné orgány.
Výzva predpokladá aktívne zapojenie policajných zložiek, aktívne zapojenie občanov, dobrovoľníckych organizácií a komunít.

Uvádzaný rozpočet na rok 2023 : 36 mil. EUR, podporených bude 8 projektov.

Oblasti výzvy:

Moderná informačná analýza pre účely efektívneho boja proti kriminalite a terorizmu s využitím nových technológií
Zlepšená kriminalistika a zákonné zhromažďovanie dôkazov
Posilnená prevencia, odhaľovanie a odrádzanie od spoločenského správania, ktoré súvisí s rôznymi formami trestnej činnosti
Zvýšená bezpečnosť občanov pred terorizmom zameraná aj na verejné priestranstvá
Prevencia a boj proti organizovanému zločinu
Bezpečnejší kybernetický priestor pre občanov prostredníctvom dôslednej prevencie a ochrana pred počítačovou kriminalitou

Témy výzvy:

HORIZON-CL3-2023-FCT-01-01: Processing of large, complex and unstructured datasets resulting from criminal investigations, while reconciling big data analysis and data protection (IA)
HORIZON-CL3-2023-FCT-01-02: A harmonized European forensics approach on drugs analysis (IA)
HORIZON-CL3-2023-FCT-01-03: New methods and technologies in service of community policing and transferable best practices (RIA)
HORIZON-CL3-2023-FCT-01-04: Open Topic (RIA)
HORIZON-CL3-2023-FCT-01-05: Crime as a service (RIA)
HORIZON-CL3-2023-FCT-01-06: Enhancing tools and capabilities to fight advanced forms of cyber threats and cyber-dependent crimes (RIA)

Všetky témy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 23. novembra 2023.
Vo výzve je spolu 6 tém z nich 4 typu RIA a 2 témy typu IA. Predpokladá sa, že z rozpočtu výzvy 36 000 00 EUR bude podporených približne 8 projektov.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Marta Kollárová

Zdroj: FTO, mak