HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Fighting Crime and Terrorism 2022

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  30.06.2022, 00:00
 • Uzávierka
  23.11.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL3-2022-FCT-01
 • Rozpočet
  31 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

Cieľom tejto výzvy je zlepšiť prevenciu, vyšetrovanie a zmierňovanie dopadov trestnej činnosti vrátane nových, vznikajúcich spôsobov činnosti zločincov (napr. využívanie digitálnych technológií). Základom tohto prístupu je hlbšie pochopenie ľudských a sociálnych aspektov relevantných spoločenských výziev ako je sexuálne zneužívanie detí, násilná radikalizácia, obchodovanie s ľuďmi, dezinformácie a falošné správy, korupcia a počítačová kriminalita. Výskum môže pomôcť pri prenose týchto poznatkov do operatívnych činností policajných orgánov a organizácií občianskej spoločnosti.

Témy výzvy:

HORIZON-CL3-2022-FCT-01-01: Improved crime scene investigations related to transfer, persistence and background abundance

HORIZON-CL3-2022-FCT-01-02: Better understanding the influence of organisational cultures and human interactions in the forensic context as well as a common lexicon

HORIZON-CL3-2022-FCT-01-03: Enhanced fight against the abuse of online gaming culture by extremists

HORIZON-CL3-2022-FCT-01-04: Public spaces are protected while respecting privacy and avoiding mass surveillance

HORIZON-CL3-2022-FCT-01-05: Effective fight against corruption

HORIZON-CL3-2022-FCT-01-06: Effective fight against illicit drugs production and trafficking

HORIZON-CL3-2022-FCT-01-07: Effective fight against trafficking in human beings

Text výzvy

Záznam z informačného dňa EK k aktuálne otvoreným výzvam

Kontakt v SR

Zdroj: EK, 11.7.2022, peb