HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2022, 00:00
 • Uzávierka
  14.04.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL6-2023 -FARM2FORK-01
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Komisia v rámci nej financuje výskum a inovácie s cieľom rozvíjať udržateľné, bezpečné, zdravé a inkluzívne poľnohospodárstvo, rybolov a akvakultúru.

Výzva pokrýva 4 tematické okruhy:

 • Enabling sustainable farming systems 

Výskum a inovácie ako kľúčoví nástroje na dosiahnutie ambicióznych cieľov a úloh týkajúcich sa udržateľnosti a bezpečnosti výroby potravín, krmív a nepotravinárskych výrobkov ukotvených v spoločnej poľnohospodárskej politike.

Partnerstvo na urýchlenie transformácie poľnohospodárskych systémov: agroekologické živé laboratóriá a výskumné infraštruktúry umožní poľnohospodárom a aktérom reťazca uplatňovať zásady agroekológia vďaka systému výskumu a inovácií integrujúcemu vedu a prax, lepšiemu zdieľaniu poznatkov.

Partnerstvo v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat prispeje k ochrane zvierat pred infekčnými chorobami so zachovaním produktivity, bezpečnosti potravín a ochrany životného prostredia a verejného zdravia.

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-01 European partnership on accelerating farming systems transition – agroecology living labs and research infrastructures – COFUND

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-02 European partnership on animal health and welfare – COFUND

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-03 Improving yields in organic cropping systems – CSA

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-04 Towards research and innovation beyond farm to fork strategy targets for pesticides after 2030 – CSA

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-05 Advancing vaccine development for African swine fever – RIA

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-06 Towards sustainable livestock systems: European platform for evidence building and transitioning policy – RIA

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-07 Innovations in plant protection: alternatives to reduce the use of pesticides focusing on candidates for substitution – IA

 • Enabling sustainable fisheries and aquaculture 

Podporuje výskum a inovácie v oblasti navrhnú konkrétne opatrenia vrátane prístupu k priestoru a k vode, zdravia ľudí a zvierat, zmeny klímy, životných podmienok zvierat a rámca EÚ pre akvakultúru.

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-08 Using automatic species recognition and artificial intelligence to fight illegal fish discards and revolutionise fisheries control – IA

 • Transforming food systems for health, sustainability and inclusion 

Výskum a inovácie v rámci tejto oblasti urýchlia prechod na udržateľné, zdravé a inkluzívne potravinové systémy prostredníctvo odstránenia nedostatku mikroživín, vývojom kvalitných a udržateľných potravinových výrobkov a postupov, predchádzaním stratám a plytvaniu, či vývojom alternatívnych zdrojov bielkovín.

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-09 European partnership on sustainable food systems for people, planet and climate – COFUND

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-10 Eradicate micronutrient deficiencies in the EU – RIA

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-11 New detection methods on products derived from new genomic techniques for traceability, transparency and innovation in the food system – RIA

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-12 Thematic network ensuring food safety by translating research and innovation into practice – CSA

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-13 Cultured meat and cultured seafood – state of play and future prospects in the EU – RIA

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-14 Providing marketing solutions to prevent and reduce the food waste related to marketing standards – RIA

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-15 Fostering resilient European food systems in a changing world – RIA

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-16 Microbiomes fighting food waste through applicable solutions in food processing, packaging and shelf life – IA

 • Targeted international cooperation 

Cieľom IC je podporiť celosvetový prechod na udržateľné potravinové systémy v oblastiach agroekológie, bezpečnosti potravín a spravodlivej transformácie.

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-17 EU-African Union cooperation – linking the activities of the Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture (FNSSA) partnership and those of the Pan-African Network for Economic Analysis of Policies (PANAP) – RIA

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-18 Support for the implementation of a sustainable platform for the EU-African Union cooperation under the Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture (FNSSA) partnership – RIA

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-19 Support to the markets and trade of agroecological food products under the Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture (FNSSA) partnership – CSA

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-20 EU-Africa Union – food safety – RIA

Zoznam všetkých výziev klastra 6 na rok 2023 si môžete stiahnuť v pdf formáte

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP

Zdroj: Funding & tender opportunities, nakh