HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Expansion and/or retro-fitting of biorefineries towards higher-value bio-based chemicals and intermediates

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  26.04.2023, 00:00
 • Uzávierka
  20.09.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2023
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2023-IAFlag-02
 • Rozpočet
  17 mil €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Téma HORIZON-JU-CBE-2023-IAFlag-02 Expansion and/or retro-fitting of biorefineries towards higher-value bio-based chemicals and intermediates

Rozšírenie a/alebo modernizácia biorafinérií smerujúca k výrobe vyššej hodnoty biochemikálií a intermediátov:

 • Cieľom týchto návrhov je zvýšiť využitie biomasy a produkovať vysoko hodnotné biochemikálie a intermediáty, čím sa prispeje k prechodu na trvalo udržateľné a nízkouhlíkové hospodárstvo.

Rozšírenie a/alebo modernizácia biorafinérií smerujúca k výrobe vyššej hodnoty biochemikálií a intermediátov:

 • Cieľom týchto návrhov je zvýšiť využitie biomasy a produkovať vysoko hodnotné biochemikálie a intermediáty, čím sa prispeje k prechodu na trvalo udržateľné a nízkouhlíkové hospodárstvo.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh