HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Expanding Entrepreneurial Ecosystems

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  25.01.2022, 00:00
 • Uzávierka
  10.05.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-01-01
 • Rozpočet
  5 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Výzva podporí projekty typu CSA formou paušálnej sumy (lump sum) zamerané na tvorbu programov aktivít na minimálne dva študijné roky, ktoré spoločne navrhnú vzdelávacie inštitúcie z „miernych“ a „skromných“ inovačných ekosystémov a súkromný sektor z inovačných hubov („silní“ inovátori a inovační lídri) s cieľom rozvíjať podnikateľské zručnosti.

Výzva je určená pre odborné školy, stredné školy, verejnú správu v oblasti vzdelávania a zamestnanosti, malé a stredné podniky, korporácie.

Viac informácií o výzve je k dispozícii v Pracovnom programe Európske inovačné ekosystémy 2021-2022.

Záznam z informačného dňa pre Európske inovačné ekosystémy 2021-2022

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií