HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Expanding Acceleration Ecosystems

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  13.07.2021, 00:00
 • Uzávierka
  10.11.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-01
 • Rozpočet
  5 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Inkubátory, akcelerátory a rôzne iné subjekty podpory rozvoja firiem hrajú dôležitú úlohu pri poskytovaní podporných služieb pre start-upy. Vzhľadom na rôznorodú inovačnú úroveň európskych regiónov majú start-upy z prepojenejších inovačných ekosystémov z akceleračných služieb väčšie benefity, väčšie možnosti financovania a kvalifikovanejšie služby podpory biznisu v porovnaní s inými firmami. Táto geografická medzera je často príčinou presunu start-upov z menej prepojených ekosystémov do etablovanejších hubov inde v Európe.

Táto výzva podporuje spoločný dizajn akčných programov, min. dvoch ročne, vytvorených spoločne subjektami podnikateľskej akcelerácie v menej prepojených inovačných ekosystémoch („modest“ a „moderate“) a inovačnými hubmi („strong innovators“ a „innovation leaders“. Výzva je určená len pre poskytovateľov akceleračných služieb podnikaniu napr. inkubátory, akcelerátory, inovačné agentúry, podnikateľské kluby a siete, regionálnu správu či vzdelávacie inštitúcie.

Viac informácií o výzve je k dispozícii v Pracovnom programe Európske inovačné ekosystémy 2021-2022.

Záznam z informačného dňa pre Európske inovačné ekosystémy 2021-2022

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií