HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Excellence Hubs (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-07)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  28.09.2023, 00:00
 • Uzávierka
  07.03.2024, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-07
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Centrá excelentnosti sú iniciatívou na posilnenie regionálnej excelentnosti inovácií v miestnych inovačných ekosystémoch prostredníctvom cezhraničnej spolupráce na spoločnej stratégii a/alebo popri reťazcoch pridávania hodnoty. Miestne inovačné ekosystémy sú vzájomne prepojené spoločnosti, výskumné inštitúcie, vládne orgány a spoločenskí aktéri, ktorí sa vzájomne posilňujú v územnom kontexte a spoločne zvyšujú úroveň inovačnej excelentnosti vo svojej regionálnej štruktúre…v texte výzvy na FTO portály

Text a podmienky výzvy

Kontakt na Slovensku – Kvetoslava Papanová