HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európske kvantové excelentné centrá (QEC) v aplikáciách pre vedu a priemysel (HORIZON-EUROHPC-JU- 2023-QEC-05)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  07.11.2023, 00:00
 • Uzávierka
  14.05.2024, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-EUROHPC-JU- 2023-QEC-05
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Digitalizácia, priemysel a vesmír

Európsky spoločný podnik pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC JU) spustil tri nové výzvy na výskum a inovácie (R&I).

Výzvy sa zameriavajú na tri rôzne oblasti, a to energeticky efektívne technológie, zručnosti a školenia a centrá excelentnosti pre kvantovú výpočtovú techniku.

Cieľom výzvy HORIZON-EUROHPC-JU-2023-QEC-05-01 je zriadenie dvoch európskych centier kvantovej excelentnosti (QEC) venovaných aplikáciám pre kvantové počítače. Plánované centrá sa budú zaoberať aplikáciami vo viacerých oblastiach vrátane vedy, obchodu a priemyslu. Ako vedomostné centrá pre kvantovú výpočtovú techniku budú centrá zhromažďovať kompetencie pokročilých používateľov a popredných vývojárov aplikácií na podporu rozvoja kvantového výpočtového ekosystému.

Centrá využijú úsilie spoločného podniku EuroHPC na nasadenie európskej infraštruktúry kvantových počítačov integrovanej do superpočítačov. Budú riadiť vývoj modelov kvantového počítačového programovania, softvérových knižníc, algoritmov, aplikácií a školenia pracovnej sily v oblasti kvantovej výpočtovej techniky.

Vývoj v rámci QEC sa zameria na technologicky agnostické prístupy s jasným zameraním na kvantové aplikácie pre koncových používateľov vo vede a priemysle. Vo všeobecnosti bude vývoj riadený používateľmi a bude sa zaväzovať k zásadám spoločného navrhovania, čím sa zabezpečí, že budúce architektúry kvantových počítačov budú hladko zodpovedať očakávaným požiadavkám používateľov na aplikácie.

Výzva je otvorená do 14. mája 2024, 17:00 (SELČ).

Viac informácií o výzve

Zdroj: eurohpc-ju.europa.eu, 20. 11. 2023, top