HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

European Partnership on Innovative SMEs

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  01.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-EIE-2021-INNOVSMES-01-01
 • Rozpočet
  35 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Výzva na vytvorenie spoločne programovaného partnerstva Inovatívne malé a stredné podniky, ktoré nadväzuje na iniciatívu Eurostars 2. Projektové návrhy by mali obsahovať dva hlavné typy aktivít:

 1. pravidelné výzvy na predkladanie projektových návrhov na kolaboratívny výskum a inovácie
 2. tvorba synergií a synchronizácia národných programov a lepšia spolupráca a zdieľanie znalostí medzi národnými sprostredkovateľmi

Viac informácií o výzve je k dispozícii v Pracovnom programe Európske inovačné ekosystémy 2021-2022.

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií