HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

European Partnership for Metrology Call 2023: Call for potential research topics (Call for Needs)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  11.01.2023, 00:00
 • Uzávierka
  20.02.2023, 23:59
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Digitalizácia, priemysel a vesmír

European Partnership for Metrology je európskym partnerstvom, ktorého cieľom je vytvoriť udržateľný a efektívny systém pre metrológiu na európskej úrovni, ktorý zabezpečí, že Európa bude mať svetový metrologický systém, ktorý:

 • poskytuje metrologické riešenia, základné metrologické referenčné údaje a metódy, ponúka vhodné riešenia, ktoré podporujú a stimulujú európske inovácie a reagujú na spoločenské výzvy,
 • podporuje a umožňuje efektívny návrh a implementáciu nariadení a štandardov, ktoré sú základom verejných politík reagujúcich na spoločenské výzvy.

V rámci partnerstva bola v januári 2023 vyhlásená výzva, ktorá sa organizuje v 2 fázach.

Prvá fáza výzvy – Call for potential research topics (Call for Needs) má uzávierku dňa 20.02.2023 23:59 CET.

V rámci tejto prvej fázy je zameranie na identifikovanie potencionálnych výskumných tém. V tomto štádiu sa nevypracováva projektový návrh, je možné zasielať Potential Research Topics.

Tematicky sa jedná o:

 • Fundamental Call 2023
 • Industry Call 2023
 • Research Potential Call 2023
 • Normative Call 2023

Následne bude druhá fáza výzvy – Call for Proposals (Joint Research Projects), kde sú zadefinované kritériá oprávnenosti. Otvorenie druhej fázy sa očakáva 23.06.2023 a má plánovanú uzávierku na 02.10.2023 23:59 CET.

Dokumenty týkajúce sa výzvy nájdete na oficiálnej stránke partnerstva.

Viac informácií o podmienkach výzvy

Zdroj: web stránka partnerstva, 16.01.2023, erh