HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

European Blue Parks

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2021, 00:00
 • Uzávierka
  12.04.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-01
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Oceán, moria a vody

HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-01 European Blue Parks – IA

V návrhoch sa treba zamerať na:

 • inovačné opatrenia v oblasti ochrany, zachovania a zlepšovania modrého prírodného kapitálu, jeho rozšírenie a reprodukciu
 • strategický prístup k identifikácii potrieb, výmene inovácií a prenosu riešení medzi iniciatívami
 • pálčivé miesta morskej biodiverzity,
 • ekologické koridory vedúce k modrej transeurópskej sieti prírody
 • podporu investícií do infraštruktúry budovanej s prírodou

V návrhoch je potrebné zvážiť vnútroštátne, miestne a regionálne iniciatívy v oblasti ochrany a obnovy vrátane činností vykonávaných podľa regionálnych dohovorov o mori s cieľom zabezpečiť účinné riadenie takýchto iniciatív, podporiť dialóg so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami a ukázať možnosti prepojenia takýchto iniciatív do vzájomne sa podpornej siete.

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions, 15 December 2021

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nakh