HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EuroHPC JU Call for Proposals for Regular Access Mode

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  10.11.2021
 • Uzávierka
  01.07.2022, 10:00
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Digitalizácia, priemysel a vesmír

Partnerstvo EuroHPC napomáha EÚ a participujúcim štátom v EuroHPC JU koordinovať snahy a spájať zdroje, aby sa Európa stala svetovým lídrom v oblasti superpočítačov.

V rámci partnerstva EuroHPC JU je otvorená výzva EuroHPC JU Call for Proposals for Regular Access Mode, pričom sú stanovené 3 indikatívne cut-off termíny uzávierky na zasielanie projektových návrhov, a to:

 • 04.03.2022 – 10:00 AM CET (uzavreté)
 • 01.07.2022 – 10:00 AM CET
 • 07.10.2022 – 10:00 AM CET.

Výskumníci z akademickej obce, výskumných inštitúcií, verejných orgánov a priemyslu z členských štátov EÚ alebo krajín asociovaných k programu Horizont 2020 môžu požiadať o prístup k superpočítačom EuroHPC (pre-exascale and petascale supercomputers).

Viac informácií o výzve a podrobné podmienky výzvy

Zdroj: EuroHPC, erh