HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EU-wide network of pilot plants and testing facilities, improving SMEs and start-ups‘ access to scale-up

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  26.04.2023, 00:00
 • Uzávierka
  20.09.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2023
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2023-S-01
 • Rozpočet
  1,5 mil €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

HORIZON-JU-CBE-2023-S-01 EU-wide network of pilot plants and testing facilities, improving SMEs and start-ups‘ access to scale-up

Široká sieť pilotných a testovacích zariadení EÚ, zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov a začínajúcich firiem k rozšíreniu

 • Cieľom je poskytnúť prístup k moderným testovacím zariadeniam a vytvoriť sieť pilotných zariadení, ktoré umožnia malým a stredným podnikom a začínajúcim firmám zvýšiť svoje kapacity a zlepšiť konkurencieschopnosť.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh