HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EU-RAIL JU Call Proposals 2022-02 (HORIZON-ER-JU-2022-02)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  13.09.2022, 00:00
 • Uzávierka
  14.12.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-ER-JU-2022-02
 • Rozpočet
  35 800 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Klíma, energetika a mobilita

Cieľom partnerstva pre európske železnice (Europe´s Rail) je urýchliť vývoj a zavádzanie inovačných technológií (najmä digitálnych a automatizácie) s cieľom dosiahnuť radikálnu transformáciu železničného systému a splniť ciele Európskeho zelenej dohody. Vyvinie riešenia so širokou podporou v celej EÚ – až 75 % úspešnej miery prieniku na trh do roku 2030, zlepšenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy a podpora vedúceho európskeho technologického postavenia v železničnej doprave.

Partnerstvo pre európske železnice si dáva za cieľ zabezpečiť vysokokapacitnú integráciu európskej železničnej siete odstraňovaním prekážok interoperability a poskytovaním riešení pre plnú integráciu, ktoré sa budú vzťahovať na riadenie dopravy, vozidlá, infraštruktúru a služby, a to so zameraním na dosiahnutie rýchlejšieho využívania a zavádzania projektov a inovácií. Týmto spôsobom by sa mal využiť obrovský potenciál na digitalizáciu a automatizáciu s cieľom znížiť železničné náklady, zvýšiť svoje kapacity a posilniť flexibilitu a spoľahlivosť, pričom by sa mal zakladať na pevnej spoločnej referenčnej architektúre funkčného systému v tomto odvetví, a na spolupráci so Železničnou agentúrou Európskej únie.

Výzva: EU-RAIL JU Call Proposals 2022-02 (HORIZON-ER-JU-2022-02)

Témy výzvy:

Aktualizovaný pracovný program partnerstva: Europe’s Rail Amended Work Programme 2022-2024.

Informačný deň k výzve EU-RAIL JU Call Proposals 2022-02 (HORIZON-ER-JU-2022-02) – 19.10.2022 – ZÁZNAM, PREZENTÁCIE, PROGRAM

Zdroj: EU-Rail, 20.9.2022, mit