HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EU Prize for Women Innovators

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  08.03.2021, 00:00
 • Uzávierka
  30.06.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-EIC-2021-WomenInnovatorsPrize
 • Rozpočet
  350000 € €
 • Oblasť Horizontu
  Európska rada pre inovácie (EIC)

Cena sa udeľuje najtalentovanejším podnikateľkám z celej EÚ a krajín pridružených k Horizontu Európa, ktoré založili úspešnú spoločnosť a priniesli na trh inovácie. Cenu vyhlasuje a spravuje Európska rada pre inovácie a Výkonná agentúra pre MSP a víťazov vyberá nezávislá odborná porota.

Viac informácií o cenách EIC je k dispozícii v sekcii Európska rada pre inovácie.

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: FTO portal, 22.6.2021, ldi