HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERC Synergy Grants

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  15.07.2021, 00:00
 • Uzávierka
  10.11.2021, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  ERC-2022-SYG
 • Rozpočet
  297 mil. EUR €
 • Oblasť Horizontu
  Európska rada pre výskum (ERC)

ERC Synergy Grants sú určené na podporu spolupráce na spoločnom riešení ambicióznych výskumných problémov, ktoré by jednotliví výskumníci a ich tímy nemohli riešiť samostatne.

Synergické granty sa môžu udeliť maximálne do výšky 10 mil. € na obdobie 6 rokov. V návrhu sa však môže požadovať dodatočných až 4 mil. € navyše na pokrytie a) oprávnených „počiatočných“ nákladov, a/alebo b) nákupu dôležitého vybavenia a/alebo c) prístupu k veľkým zariadeniam.

Uchádzať sa môže skupina dvoch až štyroch hlavných riešiteľov. Výskum musia všetci hlavní riešitelia vykonávať vo verejnej alebo súkromnej výskumnej organizácii (tzv. hostiteľskej inštitúcii, HI). Môže to byť HI, v ktorej žiadateľ už pracuje, alebo akákoľvek iná HI zriadená v jednom z členských štátov EÚ alebo pridružených krajín. Max. jeden z riešiteľov v rámci synergickej skupiny môže byť aj na inštitúcii mimo EÚ alebo pridružených krajín.

Uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu. Od predkladateľov úspešných projektov sa očakáva, že prídu s novou ideou, ktorá:

 • prekračuje hranice vedeckých disciplín
 • má potenciál výrazne ovplyvniť daný odbor
 • posunúť jeho hranice alebo otvoriť nové výskumné perspektívy


Text výzvy ERC-2022-SYG

Podrobné Informácie pre žiadateľov
Podklady k príprave projektového návrhu

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: FTO portal, 15.7.2021, zur