HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERC Starting grants

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  11.07.2023, 00:00
 • Uzávierka
  24.10.2023, 17:00
 • ID výzvy
  ERC-2024-STG
 • ID témy
  HORIZON-ERC HORIZON ERC Grants
 • Rozpočet
  601,3 mil. € €
 • Oblasť Horizontu
  Európska rada pre výskum (ERC)

Európska rada pre výskum (ERC) má otvorenú výzvu ERC Starting grants na podporu špičkových mladých vedcov a výskumných pracovníkov pri tvorbe vlastného nezávislého výskumného tímu alebo programu.

Ste talentovaný vedec v ranej fáze kariéry, pripravený pracovať nezávisle? Preukazujete potenciál byť vedúcim výskumu? ERC Staring grant by mohol byť pre vás. Predpokladom úspechu je originálna myšlienka, ktorá prekračuje hranice vedeckých disciplín, má potenciál výrazne ovplyvniť daný odbor, posunúť jeho hranice alebo otvoriť nové výskumné perspektívy.

Uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu.

Uchádzačom môže byť vedec akejkoľvek národnosti, ktorému bol udelený titul PhD (alebo jeho ekvivalent) v období 2 – 7 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov.

Termíny uzávierok na predkladanie projektov: 24. október 2023, 17:00 CET

Celkový rozpočet výzvy: 601,3 miliónov €

Bližšie informácie o výzve

Predkladanie žiadostí

Detailné informácie pre uchádzačov

zdroj: Funding & tenders opportunities portal a web ERC, autor: zur